Wydawca treści Wydawca treści

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

" EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA - III PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ W 2017 ROKU"

WARTOŚĆ OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 26 564 zł
WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA: DOTACJA W KWOCIE 14 900 zł

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

oficjalna strona Funduszu http://www.wfosigw.wroclaw.pl/