Położenie

Nadleśnictwo Zdroje jest jednym z trzydziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Swym zasięgiem obejmuje dziesięc gmin. Ma powierzchnię 10,5 tys. ha.

Historia

Nadleśnictwo Zdroje zostało utworzone w 1985 r. z połączenia dwóch nadleśnictw Polanica i Duszniki. W obecnym kształcie istnieje od 16 września 1993 r., kiedy z najcenniejszych przyrodniczo obszarów nadleśnictwa utworzony został Park Narodowy Gór Stołowych.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Zdroje w latach 2007-2013 realizowało trzy projekty w ramach dwóch programów: "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" i "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013".