Wydawca treści Wydawca treści

Zasady bezpiecznego wypoczynku w lasach Nadleśnictwa Zdroje

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r (z póź. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności jednak z pewnymi ograniczeniami takimi jak np.:

objęte stałym zakazem wstępu są :

 • uprawy leśne do 4 m wysokości,
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
 • ostoje zwierząt,
 • źródliska rzek i potoków,
 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w sytuacji gdy:

 • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub runa leśnego np. w wyniku czynników atmosferycznych, biotycznych i abiotycznych,
 • występuje duże zagrożenie pożarowe (wartość % wilgotności ścioły leśnej mierzona przez pięć kolejnych dni o godz. 9:00 wynosi poniżej 10%), informacje o bieżącym stanie zagrożenia pożarowego w lasach znajdują się  w zakładce informacje; zagrożenie pożarowe,
 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem i zrywką drewna.
 • oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są na stronie www Nadleśnictwa Zdroje w zakładce aktualności na naszej stronie internetowej. Poza tym informacje o zakazie wstępu do lasu są publikowane na interaktywnej mapie pod adresem: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

W lesie można biegać, wypoczywać, spacerować czy zbierać na użytek własny owoce runa leśnego, należy jednak pamiętać, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej.
telefony alarmowe: 112 - europejski numer alarmowy, 985 - GOPR, 999 - pogotowie ratunkowe, 998 - straż pożarna, 997 - policja

Turysta – osoba przebywająca i korzystająca z terenów leśnych powinna mieć świadomość o zagrożeniach mogących nastąpić w lesie takich jak:

 • czynniki wynikające z natury siły wyższej (gołoledź, mróz, pożar, drzewa uszkodzone przez wiatr; pochylone lub złamane (wywroty, złomy, złamane konary i gałęzie,  itp.), które mogą powodować różnego typu urazy ciała lub zagrozić życiu i zdrowiu człowieka,
 • ukąszenia powodowane przez owady (komary, kleszcze, pszczoły, szerszenie, osy, itp.), mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.,
 • kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, (np. ukąszenie kleszcza będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa odkleszczowego zapalenia opon mózgowych bakterii Anaplasma sp.),
 • niebezpieczeństwo powodowane na skutek dzikich zwierząt (żmija, wilk, lis, jeleń, dzik, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, złamania i inne urazy, itp.,
 • nierówności terenu (przeszkody naturalnie występujące w lesie, koleiny na drogach, doły, zapadliska, rumowiska i inne), mogące być jedną z przyczyn np. upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, złamania itp.,
 • przypadkowe zejście z wyznaczonych tras szlaków turystycznych lub zabłąkanie w dużych kompleksach leśnych itp., dlatego polecamy by przed planowaną wycieczką do lasu pobrać na swoje urządzenie mobilne typu smartfon, darmową aplikację mBDL - mobilnego Banku Danych o Lasach, (link do Sklepu Play, link do Sklepu App Store), która zawiera mapy tematyczne lasów oraz m.in. funkcje lokalizacji GPS i zapisu trasy dzięki którym z łatwością można określić swe położenie w terenie, mapy w aplikacji mBDL działają również w trybie offline. Polecamy również aplikację „Ratunek” dzięki której, ratownicy będą wiedzieć gdzie udać się z pomocą, udzielą jej szybciej i skuteczniej. Poza mapami cyfrowymi polecamy również korzystanie z papierowych map turystycznych. Warto również przed wyprawą do lasu w pełni naładować baterię w telefonie oraz zabrać ze sobą powerbank z uwagi na to, że baterie w telefonach niekoniecznie musza wytrzymać całodzienny trud wycieczki. 
 • zagrożenia związane z agresją osób trzecich przebywających w lesie.

Przebywając w lesie i poruszając się po nim należy omijać miejsca gdzie wykonywane są:

 • prace gospodarcze,
 • zabiegi ograniczające gradacje szkodliwych owadów (w tym wykonywane są np. opryski chemiczne),
 • polowania,
 • oraz miejsca, które są oznaczone ograniczeniem wstępu lub zakazem wstępu.

Na terenie Nadleśnictwa Zdroje istnieją obiekty służące turystyce, rekreacji i edukacji. Zasady korzystania z tej infrastruktury określają zamieszczone regulaminy, które opracowaliśmy z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa osobom z nich korzystających.

  W załącznikach umieściliśmy również kilka przydatnych informacji, które pomogą Państwu przygotować się do wędrowania po lasach. 

Zapraszamy Państwa do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnianych obiektów.


Jednocześnie prosimy o zgłaszanie nam uwag dotyczących ich stanu i sugestii poprawy ich funkcjonalności telefonicznie na numer +48 74 868 32 70 – czynny w dni robocze od 7:00-15:00 lub na adres e-mail: zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl