Wydawca treści Wydawca treści

obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Zdroje utworzyło miejsca, które przybliżają przyrodę i obrazują trud leśników włożony w jej zachowanie. Są one nie tylko bazą do organizowania terenowych zajęć, ale także miejscem odpoczynku podczas leśnych wędrówek.

Obiekty wykorzystywane do edukacji leśnej w nadleśnictwie to:

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Torfowisko pod Zieleńcem"
Powstała w 2000 roku, aby ukazać w pełni walory torfowiska. Ścieżka ma ok. 3 km długości. Składa się z 13 tablic, 4 miejsc odpoczynku, kładki drewnianej o długości ok. 190 m, wieży widokowej oraz poglądowej ambony myśliwskiej. W 2009 roku w części została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W 2021 wieża ze względów bezpieczeństwa została rozebrana, ale na jej miejsce powstanie nowa.

Ścieżka turystyczno-przyrodnicza "Do ruin zamku Homole"

Aby poznać i zrozumieć las, nie wystarczy o nim czytać czy oglądać na fotografiach. Trzeba go zobaczyć na własne oczy, dotknąć i posłuchać.

Ścieżka przyrodnicza „Spacerem wokół Polanicy"
Położona przy uzdrowisku Polanica-Zdrój o długości ok. 6 km pozwala poznać gospodarkę leśną prowadzoną przez nadleśnictwo. Powstała w latach 2007-2008 i składa się z 9 przystanków z 20 tablicami, oraz 4 miejsc odpoczynku.

Szkółka Leśna w Szczytnej
Stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji leśnej w zakresie tematyki „Jak powstaje Las", gdzie można zapoznać młodzież z zagadnieniami odnowienia lasu i zabiegami jakie należy przeprowadzić zanim będzie można posadzić nowy las. Na terenie szkółki funkcjonuje zadaszona „zielona klasa" z miejscem na ognisko. Szkółka wyposażona jest także w bardzo nowoczesną stację meteorologiczną.

Jodłowa plantacja nasienna
Przybliża zasady selekcji drzew leśnych.

Izba leśna
Rolę tę pełni sala narad w budynku biurowym nadleśnictwa wyposażona w tablice zwierząt chronionych, filmotekę, zbiór fotograficzny najcenniejszych walorów przyrodniczych, rzutnik z ekranem.

"Zakątek Mrówek"
galeria zdjęć
Położony przy uzdrowisku Polanica-Zdrój pozwala turystom poznać społeczeństwo mrówek i przybliżyć jego rolę w ekosystemie leśnym.
Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudza jednak zamontowana niedaleko leśniczówki ogromna rzeźba mrówki!

Oprócz tych obiektów nadleśnictwo wykorzystuje w celu edukacji leśnej istniejącą infrastrukturę zagospodarowania turystycznego, ochrony przeciwpożarowej, obiekty ciekawe z punktu przyrodniczego. W przypadku zajęć organizowanych dla grup dysponujących środkami transportu takie rozwiązanie nie stanowi problemu i pozwala poznać walory przyrodnicze nadleśnictwa na większym obszarze (tj. ochrona ppoż., mała retencja, zabudowa górskich potoków, elementy zagospodarowania łowieckiego – miejsca dokarmiania zwierzyny leśnej, itp.).