Wydawca treści Wydawca treści

rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat „Torfowisko pod Zieleńcem"

Rok utworzenia: 1954
Powierzchnia (powiększona w 2003): 231,88 ha
Leśnictwo: Orlica

Torfowisko w zimowej szacie...

Torfowisko w jesiennej szacie...

Obejmuje on obszary zachowane ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska wysokiego z bogatą i charakterystyczną dla tego rodzaju zespołów roślinnością oraz ze stanowiskiem reliktowym brzozy niskiej. Rezerwat podlega ochronie ścisłej. Należy również do specjalnych obszarów ochrony siedlisk PLH020014-Torfowisko pod Zieleńcem.
Rezerwat chroni torfowisko wysokie ze stanowiskiem reliktowym brzozy niskiej
Do najbardziej rozpoznawalnych gatunków świadczących o bogactwie tego miejsca należą:
- wełnianka pochwowata
- brzoza niska
- rosiczka okrągłolistna, długolistna
- przygiełka biała
- borówka bagienna
- żurawina
- sosna błotna
- turzyca pospolita i skąpokwiatowa
Ze względu na bogatą szatę roślinną oraz ogromną popularność tego miejsca jednym z zadań ochronnych jest odpowiednie udostępnienie dla społeczeństwa rezerwatu w taki sposób, aby zachować środowisko w nienaruszonym naturalnym stanie.


Maskotka naszego torfowiska TORFIK zaprasza do swojej chatki ( gra planszowa ) - kliknij tutaj

Kładka pozwala poznać torfowisko bez jego niszczenia (fot. R. Lampasiak)