Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF),  ogłoszonych w dniu 07.03.2022 r., po uwzględnieniu uwag i wniosków nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje przedstawia:

Ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne w Nadleśnictwie Zdroje

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Zdroje

 

Mając na uwadze rolę podmiotów zewnętrznych w kształtowaniu listy ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), pragniemy podziękować wszystkim instytucjom oraz osobom prywatnym, które przesłały swoje uwagi.