Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Zdroje

Wyznaczanie lasów HCVF w RDLP we Wrocławiu nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC - "Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF)".

------------------------------------------------------------------------------------------
HCVF, to skrót angielskiej nazwy High Conservation Value Forests. Te przetłumaczone na język polski kryteria służą inwentaryzacji wyjątkowo cennych pod względem przyrodniczym lasów. Warunki, jakim poddawane są podczas procesu klasyfikacji ekosystemy leśne muszą być zharmonizowane z innymi stosowanymi w Polsce procedurami , takimi jak np. wyznaczanie lasów ochronnych, czy też tworzenie form ochrony przyrody i planowaniem ich ochrony.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowana została mapa wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych prezentująca łącznie wszystkie wyznaczone kategorie lasów HCVF dla Nadleśnictwa Zdroje:

Mapa lasów HCVF w Nadleśnictwie Zdroje

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF :

za 2021 rok
za 2020 rok
za 2019 rok
za 2018 rok
za 2017 rok
za 2016 rok
za 2015 rok
za 2014 rok
za 2013 rok
za 2012 rok
za 2011 rok

Wykonane zabiegi gospodarcze w lasach HCVF Nadleśnictwa Zdroje :

w 2021 r.
w 2020 r.
w 2019 r.
w 2018 r.
w 2017 r.
w 2016 r.
w 2015 r.
w 2014 r.
w 2013 r.
w 2012 r.

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych. Ewentualne uwagi odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz powierzchni referencyjnych można wnosić na adres siedziby Nadleśnictwa Zdroje