Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 84 lata, a przeciętna zasobność wynosi 349 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 78 proc. – lasowe, czyli lasy z przewagą buka i jodły
 • 22 proc. – borowe, czyli lasy z przewagą świerka

Obecnie na siedliskach żyźniejszych, lasowych nadal przeważają lasy świerkowe. Jest to wynik zastąpienia pierwotnych lasów sudeckich w XIX wieku litymi świerczynami.

Udział gatunków lasotwórczych (powierzchniowy)

 • 75 proc. – świerk
 • 10 proc. – buk
 •   8 proc. – sosna
 •   3 proc. – modrzew
 •   4 proc. – pozostałe min. jodła, brzoza, olsza, jawor, daglezja

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 •   4 proc. – I klasa
 • 11 proc. – II klasa
 • 17 proc. – III klasa
 • 15 proc. – IV klasa
 •   7 proc. – V klasa
 •   8 proc. – VI klasa i starsze
 • 38 proc. - klasa odnowienia i klasa do odnowienia

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Świerk      – 374 m sześc./ha
 • Buk           – 292 m sześc./ha
 • Sosna       – 306 m sześc./ha