Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu". Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,5 mld metrów sześciennych drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej o użytkowaniu .

Nadleśnictwo Zdroje prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 10 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 92 tys. metrów sześciennych drewna.

Nadleśnictwo Zdroje prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 10 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 92 tys. m sześc. drewna

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w lasach młodszych), cięć rębnych (w lasach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej).
Cięcia pielęgnacyjne w latach 2020-2021 w Nadleśnictwie Zdroje stanowiły 20% całości pozyskania grubizny, cięcia rębne 45%, a przygodne 35%. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie świerk i sosna. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak buk, brzoza i jawor.

Drewno pozyskane na terenie nadleśnictwa trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Zdroje.