Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie nadleśnictwa w Leśnictwie Bobrowniki znajduje się pomnik przyrody – Żywotnik olbrzymi (Thuja plicata) nazwany imieniem „Adam". Okazałe drzewo o wysokości 35 m i obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm od podłoża wynoszącym 335 cm, rosnące w pobliżu żółtego szlaku turystycznego objęte zostało ochroną prawną w 2016 r.
Ponadto w zasięgu terytorialnym na działkach innej własności znajduje się aż 71 drzew pomnikowych i zbiorowisko różaneczników o pow. 0,40 ha. Najokazalsze z nich znajdują się w parkach zdrojowych okolicznych miejscowości.