Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

Zagrożenia biotyczne
Struktura gatunkowa drzewostanów nadleśnictwa z 75% udziałem świerka, stwarza dogodne warunki do rozwoju szkodników wtórnych  stanowiących najpoważniejszy problem dla drzew iglastych. 

Grupa pułapek feromonowych przed założeniem pojemników na odławiane owady (fot. M. Świat)

Dlatego też na terenie leśnym można spotkać wiele pułapek mających na celu bieżącą ochronę lasu przed owadami, w tym przypadku –szkodnikami wtórnymi

Pułapki na korniki z feromonem, wabiącym owady (fot. R. Lampasiak)
 Pułapka kołnierzowa przeznaczona do obserwacji rójki zasnuj świerkowych (fot. M. Świat) 

Istotnym zagrożeniem dla zakładanych upraw są szeliniaki, które ze względu na lokalizację naszych lasów na obszarach ochronnych są zwalczane klasycznie.

Świeżo ścięte wałki sosnowe to pułapki naturalne na szeliniaka (fot. R. Lampasiak)           

Ochrona lasu przed zwierzyną
Ze względu na istnienie bardzo dużych kompleksów leśnych stanowiących swoistą ostoje zwierzyny nadleśnictwo boryka się z licznymi szkodami w uprawach, młodnikach i starszych drzewostanach, czynionymi przez zwierzynę (jeleń, sarna). Metodą ograniczenia  występowania szkód przez zgryzanie młodych sadzonek jest stosowane grodzenie, smarowanie repelentami czy indywidualna osłona sadzonek.

Indywidualna osłona jodełek w młodniku przed zwierzyną płową (fot. B. Świat)

W okresie zimowym pozostawia się w terenie tzw. drzewa zgryzowe, mające za zadanie odciągnięcie zwierzyny płowej od spałowania młodników poprzez niszczenie kory na drzewkach stojących. Bardzo często zwierzyna „korzysta" ze świeżo przygotowanego drewna w trakcie przerw w pracy pilarzy.

 Marzec 2013 (fot. M. Świat) 

Zagrożenia abiotyczne

 Pierwszy śnieg i pierwsze wywroty - zima 2013/2014 (fot. B. Świat) 

Niestety nie są obce dla naszych lasów wszelkie ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury.

  Złomy i wywroty - skutek huraganu z lutego 2014 (fot. R. Lampasiak)  

Zagrożenia antropogeniczne
Ze względu na atrakcyjne położenie naszych lasów w Ziemi Kłodzkiej, gęstą sieć szlaków turystycznych, udostępnienie lasu dla  przebywających w licznych uzdrowiskach kuracjuszy, a także ludzi korzystających z naturalnych darów lasu (grzyby, jagody), dochodzi  czasami do niewielkich pożarów, których przyczyną jest nieostrożność człowieka.
Strażacy w akcji - 2013 (fot. R. Lampasiak)