Wydawca treści Wydawca treści

ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Postępowanie w sytuacji znalezienia rannego bądź martwego dziko występującego zwierzęcia należącego do gatunków objętych ochroną gatunkową.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.
Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.
Jednym z chronionych gatunków, występujących na terenie nadleśnictwa jest zimowit jesienny (fot. R. Lampasiak)
W naszym nadleśnictwie występuje 98 gatunków roślin chronionych, w tym 47 to rośliny naczyniowe.
Najcenniejsze gatunki roślin to m.in:

  • skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia),
  • widłaki (Lycopodiaceae),
  • brzoza karłowata (Betula nana),
  • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
  • pełnik europejski (Trolius europaeus),
  • sosna błotna (Pinus rotundata),
  • goryczuszka czeska (Gentianella bohemica).

Na naszym terenie żyje też 281 gatunków zwierząt podlegających ochronie.
Wśród nich są 22 gatunki bezkręgowców, 3 gatunki ryb, 9 gatunków płazów i gadów, 121 gatunków ptaków i 29 gatunków ssaków.
Na szczególną uwagę zasługuje popielica (Glis glis) – rzadki gryzoń występujący w lasach bukowych.
Kolejnym ssakiem, który zagościł w naszych lasach jest wilk.