Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Nasze nadleśnictwo bierze udział w programie "Restytucja jodły w Sudetach" (fot. R. Lampasiak)

W Nadleśnictwie Zdroje odnowienia obejmują rocznie ok. 100 ha. Odnowienia możemy podzielić na sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Odpowiednie przerzedzenie dorosłych drzew inicjuje odnowienie naturalne lasu (fot. R. Lampasiak)

Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni.

Na żyznych glebach porolnych sadzimy gatunki liściaste (fot. R. Lampasiak)

W Nadleśnictwie Zdroje odnowienia obejmują rocznie ok. 100 ha

Corocznie Nadleśnictwo Zdroje pielęgnuje ok. 46 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenie późne to ważny zabieg hodowlany (fot. R. Lampasiak)

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 65 ha, czyszczenia późne – na ok. 220 ha, trzebieże wczesne – na ok. 80 ha, a trzebieże późne – na ok. 320 ha.

Na siedliskach żyznych, odnowionych przed laty świerkiem, wprowadzamy obecnie pod osłoną istniejącego lasu buka i jodłę.

Zasady hodowli lasu