Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Zdroje
Nadleśnictwo Zdroje
74 86 83 270
74 86 84 172

ul. Krótka 5
57-330 Szczytna

NIP: 883 000 62 20
Regon: 931024089

Nadleśniczy
Tomasz Dziergas
74 86 83 270
Zastępca Nadleśniczego
Małgorzata Bednarek
74 86 83 270
Główny Księgowy
Monika Pierzchała
74 86 83 270
Sekretarz
Leszek Boruń
74 86 83 270
Inżynier Nadzoru
Nikodem Strzelecki
74 86 83 270 w. 219
Inżynier Nadzoru
Michał Tracz
74 86 83 270 w. 218

Dział Gospodarki Leśnej

Rafał Lampasiak
St. specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: 74 86 83 270 w. 331
Beata Świat
Specjalista ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 74 86 83 270 w. 335
Natalia Szatniewska
St. specjalista ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 74 86 83 270 w. 334
Barbara Bator
Referent ds. edukacji i turystyki
Tel.: 74 86 83 270 w. 333
Michał Nicałek
St. specjalista ds. szkółkarstwa i ochrony przyrody
Tel.: 74 86 83 270 w. 336
Mariusz Skaczyło
St. specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 74 86 83 270 w. 332

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Ziembla
Starsza księgowa
Tel.: 74 86 83 270 w. 615
Katarzyna Nicałek
Starsza księgowa
Tel.: 74 86 83 270 w. 613
Renata Morelli
Starsza księgowa
Tel.: 74 86 83 270 w. 612
Michał Tugi
Księgowy - Kasjer
Tel.: 74 86 83 270 w. 614

Kadry

Joanna Nogaj
St. specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 74 86 83 270 w. 131

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Eugeniusz Kaczmarek
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 74 86 83 270 w. 672
Jolanta Cichy
St. referent ds. administracyjnych - Sekretarka
Tel.: 74 86 83 270
Dawid Kubaś
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 74 86 83 270 w. 673
Wioletta Kaczmarek
St. referent ds. administracyjnych
Tel.: 74 86 83 270

Informatyka

Tomasz Kocyła
Specjalista ds. informatycznych
Tel.: 74 86 83 270 w. 674

Posterunek Straży Leśnej

Ryszard Wyspiański
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 74 86 83 270 w. 221
Wojciech Szukalski
St. strażnik Leśny
Tel.: 74 86 83 270 w.221