Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

RDLP we Wrocławiu szczyci się posiadaniem dwóch międzynarodowych certyfikatów dobrej gospodaki leśnej.

Od 16 października 1998 r. jesteśmy w posiadaniu certyfikatu Forest Stewardship Council FSC, a od 27 kwietnia 2012 r. mamy prawo posługiwania się certyfikatem gospodarki leśnej PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification).
W obu przypadkach proces certyfikacji polega na porównaniu i ocenie metod oraz skutków działań gospodarczych w leśnictwie dolnośląskim z międzynarodowymi zasadami, kryteriami i wskaźnikami dobrej gospodarki leśnej (np. w przypadku FSC opracowanymi przez Forest Stewardship Council - organizację skupiającą przedstawicieli instytucji środowiskowych i pozarządowych organizacji ekologicznych, reprezentantów leśnictwa, przemysłu drzewnego oraz instytucji certyfikujących z 25 krajów).
Certyfikaty stanowią respektowaną przez światową opinię publiczną gwarancję, że pochodzący z lasów dolnośląskich surowiec drzewny pozyskiwany jest w sposób racjonalny, w wyniku prowadzenia prawidłowej, zgodnej z zasadami utrzymania trwałości i zrównoważonego rozwoju ekosystemów leśnych, gospodarki leśnej. Przy zwiększającej się świadomości ekologicznej społeczeństwa i rozumieniu znaczenia lasów dla człowieka i całego życia biologicznego Ziemi, certyfikacja gospodarki leśnej ma kluczowe znaczenie dla budowy zaufania i pewności społeczeństwa, że las jako źródło odnawialnego surowca naturalnego jest zagospodarowywany profesjonalnie, a dotychczasowy trend zwiększania zasobów leśnych zostanie utrzymany.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

CERTYFIKAT FSC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała certyfikat Forest Stewardship Council - FSC - Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu - nr BV-FM/COC-007944

Certyfikacja obowiązuje od 01 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2023 r.


 
Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek, stroiszu oraz karpiny sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek, stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.

Więcej o certyfikacji FSC

CERTYFIKAT PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC - nr BVCPL/PEFCFM/13
Certyfikacja obowiązuje od 08 kwietnia 2021 r. do 26 października 2021 r.


Audytorzy firmy Bureau Veritas Sp. z o.o. potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki organizacyjne RDLP we Wrocławiu z wymogami zawartymi w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna- wymagania”.

Więcej o certyfikacji PEFC