Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

RDLP we Wrocławiu posiada certyfikat PEFC przyznawany gospodarce leśnej

Certyfikacja gospodarki leśnej wynika z potrzeby wiarygodnego potwierdzenia,  że prowadzona gospodarka leśna jest zgodna z kryteriami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, określonymi w odpowiednich dokumentach niniejszego systemu PEFC.  

Decyzja o tym, że system gospodarki leśnej danego wnioskodawcy spełnia wymagania certyfikacyjne jest podejmowana przez jednostkę certyfikującą na podstawie uzyskanych w trakcie oceny informacji. Wszystkie niezgodności powinny skutkować działaniami naprawczymi zgodnymi z wymaganiami certyfikacji.

Na podstawie pozytywnej decyzji o certyfikacji wnioskodawca o certyfikację otrzymuje certyfikat zgodności gospodarki leśnej z wymaganiami certyfikacji.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

CERTYFIKAT PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem PEFC - nr BVCPL/PEFCFM/13
Certyfikacja obowiązuje od 08 kwietnia 2021 r. do 26 października 2024 r.


Audytorzy firmy Bureau Veritas Sp. z o.o. potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki organizacyjne RDLP we Wrocławiu z wymogami zawartymi w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna- wymagania”.

Więcej o certyfikacji PEFC

 

CERTYFIKAT FSC

Nadleśnictwo Zdroje informuje, że z dniem 22.12.2023 r. wygasł certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, a wszelkie produkty drzewne sprzedawane po tej dacie nie posiadają w/w certyfikatu. Jednocześnie informujemy, że obowiązującym certyfikatem dla jednostek RDLP we Wrocławiu jest certyfikat PEFC.

 

Materiały do pobrania