Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2024

ZAPROSZENIE

W związku z toczącym się postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2024”, Nadleśnictwo Zdroje, w oparciu o art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605) oraz zapisy pkt. 10.12 SWZ, zwołuje na dzień 14.11.2023 r. na godzinę 9:00 w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa pod adresem ul. Krótka 5 w Szczytnej, zebranie potencjalnych Wykonawców zadania w celu wyjaśnienia treści SWZ.


                                                 Z poważaniem,
                                                                       Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje
                                                                                 Przemysław Zwaduch