Lista aktualności Lista aktualności

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów, która umożliwia powiadamianie obywateli o zagrożeniach

Czym jest RSO?

W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń. Ponadto, w RSO dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.
Komunikaty i ostrzeżenia zamieszczane w RSO w zależności od zasięgu zagrożenia generuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Informacje dotyczące funkcjonowania RSO, możliwość pobrania oraz film informujący jak korzystać z najnowszej wersji aplikacji, znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania

Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest dla poszczególnych systemów operacyjnych tj. Android, iOS, Windows Phone.
Aplikację można również wyszukać w dowolnej przeglądarce po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.