Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Zdroje ponownie wspiera lokalne samorządy

W ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych nadleśnictwo wsparło finansowo budowę drogi w gminie Duszniki na terenie, na którym prowadzi gospodarkę leśną.

Od 17 października trwają prace remontowe, polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej i obustronnym odwodnieniu drogi na ul. Olimpijskiej w Dusznikach-Zdroju ( dojazd do Jamrozowej Polany ).
pomoc finansowa lokalnym samorządom wpływa pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb.
Koszt całej inwestycji to 1.470.00 zł z czego 783.300 zł pochodzi ze środków Nadleśnictwa Zdroje.


Termin realizacji został ustalony na 14 grudnia br.


Udział finansowy nadleśnictwa w realizacji zadań wspólnych z jednostkami samorządów terytorialnych znacznie poprawia stan techniczny dróg lokalnych, służących okolicznym mieszkańcom, jak również stanowiących drogi strategiczne dla prowadzonej gospodarki leśnej.