Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Zdroje informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia znajdujących się na terenie gminy: Szczytna, Duszniki-Zdrój, Lewin Kłodzki, Kudowa-Zdrój, Radków, Polanica-Zdrój i Gmina Wiejska Kłodzko.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

  1. być własnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),
  2. mieć założoną księgę wieczystą,
  3. nie być przedmiotem sporów granicznych,
  4. w ewidencji gruntów i budynków być sklasyfikowane jako las albo tereny przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia bądź objęte decyzją o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zalesienie,
  5. granice nieruchomości powinny być jednoznaczne i widoczne w terenie.

Osoby/podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt:

  1. telefoniczny: +48 74 868 32 70 wew. 332,
  2. e-mail: zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl 

Osoba do kontaktu: Mariusz Skaczyło

Więcej szczegółów o ogólnopolskiej akcji skupu lasów i gruntów pod zalesienia znajdziecie Państwo na stronie www.lasy.gov.pl - będą nowe lasy