Wydarzenia Wydarzenia

III Przegląd Leśnej Twórczości Dziecięcej

Zapraszamy szkoły podstawowe z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Zdroje do udziału w wydarzeniu.

Działalność Nadleśnictwa Zdroje wspiera w tym roku finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w projekcie pn.
" EDUKACJA LEŚNA SPOŁECZEŃSTWA - III PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ W 2017 ROKU"
WARTOŚĆ OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 26 564 zł
WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA: DOTACJA W KWOCIE 14 900 zł

oficjalna strona Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl

Śpiesz się! Zgłoszenia na wydarzenie przyjmujemy tylko do 13.11.2017r. , a do 20.11.2017 r. każda zgłoszona szkoła dostarcza do Nadleśnictwa Zdroje imienną listę zgłoszonych uczestników wraz z informacjami dotyczącymi wystąpienia (zał. nr 2, 3, 4, 5 do regulaminu)

 

Regulamin wraz z załącznikami :