Lista aktualności Lista aktualności

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „DOBRE Z LASU”

Nadleśnictwo Zdroje zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby otworzyć i prowadzić sklep lub stoisko, oferujące zdrowe produkty pochodzące z polskich lasów, pod marką „Dobre z Lasu”.

O projekcie
Projekt „Dobre z Lasu”, realizowany przez Lasy Państwowe, ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów.  Jednym z celów projektu jest umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii. Powyższe cele mogą być zrealizowane dzięki wprowadzeniu na rynek polski  marki „Dobre z Lasu” dającej gwarancję, że żywność, którą mamy w dłoni, jest zdrowa i smaczna. To także symbol gospodarowania zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych oraz oparty  na zasadzie równomiernego zaspokajania potrzeb obu współzależnych od siebie stron – lasu i ludzi.

O marce
Marka „Dobre z lasu” to znak towarowy Lasów Państwowych pełniący funkcję społeczno-promocyjną projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”.
Logotyp „Dobre z lasu” to świadectwo naturalnego pochodzenia surowców i najwyższej jakości produktów.

Lasy Państwowe oferują współpracę na zasadzie franczyzy, w której sklep „Dobre z Lasu” jest własnością lub zarządzany jest przez niezależnego Operatora, prowadzącego działalność gospodarczą na swój koszt i ryzyko, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych (RDLP) we Wrocławiu ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wrocław. Franczyza marki „Dobre z Lasu” może być realizowana w różnych wariantach, dostosowanych do potrzeb i możliwości Operatora.

Dodatkowe informacje o projekcie i sklepie można znaleźć na stronie http://www.dobrezlasu.pl