Lista aktualności Lista aktualności

W obronie małej służby sanitarnej lasu

W ramach programu „Działaj w Zielone” przygotowanego przez Fundację Arka na terenie Nadleśnictwa Zdroje zrealizowano inicjatywę obywatelską pn. „Zakątek mrówek”.

galeria zdjęć

Program fundacji skupia w sumie 24 inicjatywy z całego kraju i jest w finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . 

 Autorem inicjatywy zrealizowanej na terenie Nadleśnictwa Zdroje jest specjalista służby leśnej w jednostce –Małgorzata Bednarek, a celem działania ochrona ponad 100 mrowisk zbudowanych przez małych sanitariuszy leśnych przy szlaku turystycznym prowadzącym z Polanicy-Zdrój do Karłowa.

W oddziale 439 leśnictwa Polanica Nadleśnictwo Zdroje ogrodziło kilkadziesiąt mrowisk, a wiele niedawno powstałych nie jest jeszcze ogrodzonych. Zrealizowana inicjatywa obywatelska to dopełnienie czynnej ochrony mrowisk polegającej na ich grodzeniu.

W ramach działania zamontowano tablicę informacyjną o potrzebie ochrony mrówek, tablicę interaktywną pozwalającą turystom poznać społeczeństwo mrówek, drewniany napis przy wejściu do mrówczego miasteczka o treści „SŁUŻBA SANITARNA LASU", a także ławeczki - w tym jedną z wizerunkami różnych gatunków naszych małych sprzymierzeńców.

 Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudza jednak zamontowana niedaleko leśniczówki ogromna rzeźba mrówki!

Koszt inicjatywy to 14000zł, wartość inicjatywy – poprawa świadomości ekologicznej turystów na temat potrzeby ochrony mrówek i ograniczenie dewastacji i niszczenia mrowisk - bezcenne!

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Fundacji Arka:

http://fundacjaarka.pl/dzialaj-w-zielone