Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Zdroje kolejny raz wspiera lokalne samorządy

W gminie Lewin Kłodzkim ukończono właśnie wspólną ogromną inwestycję obejmującą budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z budową oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach Lewin Kłodzki i Jeleniów.

Koszt całej inwestycji to 12 256 018,99 zł z czego 449 021,42 zł pochodziło ze środków Nadleśnictwa Zdroje.

pomoc finansowa lokalnym samorządom wpływa pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb.

Udział finansowy nadleśnictwa w realizacji zadań wspólnych z jednostkami samorządów terytorialnych znacznie poprawia stan techniczny dróg lokalnych, służących okolicznym mieszkańcom, jak również stanowiących drogi strategiczne dla prowadzonej gospodarki leśnej.