Lista aktualności Lista aktualności

Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych

certyfikacja gospodarki leśnej w systemie FSC

Komunikat w sprawie konsultacji HCVF:
                „ Z dniem 14.03.2022 r. Nadleśnictwo wznawia konsultacje społeczne lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCFV) zawieszone w dniu 11.03.2022 r. Informujemy, że błędy wykryte na liście lasów HCVF zostały skorygowane”.
wykaz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

-------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
dotyczy zmiany ogłoszenia z dnia 07.03.2022

Nadleśnictwo Zdroje ze względu na błędy wykryte na liście lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), z dniem 11.03.2022 r. zawiesza konsultacje społeczne lasów HCFV rozpoczęte 07.03.2022 r.

UWAGA! Zawieszenie konsultacji dotyczy jedynie lasów HCVF.

Konsultacje społeczne ekosystemów referencyjnych odbywają się bez zmian.

Po skorygowaniu wykrytych błędów lista lasów HCVF zostanie ponownie upubliczniona a konsultacje społeczne w tym zakresie będą wznowione.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych
ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF
położonych na terenie Nadleśnictwa Zdroje

 

Niezbędne informacje i pliki w linkach poniżej:

-------------------------------------------------------------------------------------------------